Himmel möter hav
HEM VILKA ÄR VI PÅ GÅNG KONTAKT EFS LÄNKAR DIKTER
    Jämjö EFS
 
    Vad vi tror på
 
    Vår längtan
 
    Vår Historia


VAD VI TROR PÅ

Vi tror att Gud som ger sig till känna för oss i Bibeln har skapat världen
och oss människor. Vi tror att han har skapat oss till att leva i gemenskap
med honom och varandra.
Men människan vände sig ifrån Gud och ville inte längre ha med Gud att
göra. Därför sände Gud sin Son, Jesus Kristus, till världen för att
återupprätta den brustna gemenskapen igen. Det gjorde han genom att
ge sitt liv för oss människor på ett kors. Han uppstod igen på den tredje
dagen. Han har uppstått som den förste. Vi tror att den som vill leva i
gemenskap med Gud också skall få uppstå igen, för att aldrig mer dö
utan få leva i evighet tillsammans med Gud.

Joh. 3:16; Rom 5:8; 1 Kor 15:20

EFS-kyrkan
Kvarnlyckevägen 5
373 00 Jämjö