Himmel möter hav
HEM VILKA ÄR VI PÅ GÅNG KONTAKT EFS LÄNKAR DIKTER
    Jämjö EFS
 
    Vad vi tror på
 
    Vår längtan
 
    Vår Historia


VAD ÄR EFS?

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk står för att vi tror på
evangeliet om Jesus Kristus. Luthersk därför att EFS tillhör samma riktning
som Svenska kyrkan. EFS är en fristående rörelse inom Svenska kyrkan.

EFS är en missionsorganisation. Det betyder att EFS är en organisation med
en mission, ett uppdrag. Människor på olika platser har gått samman för att
tillsammans utföra detta uppdrag som är att presentera Jesus Kristus för
människor och berätta att alla människor kan få leva i en personlig relation med Gud.
Detta uppdrag är både nationellt och internationellt. EFS vill verka för att sprida
evangeliet både här i Sverige och i andra länder.

EFS-kyrkan
Kvarnlyckevägen 5
373 00 Jämjö